คำขวัญ- ข้อมูลทั่วไปคำขวัญ

 

       คำขวัญตำบลท่ากระเสริม
 
การเกษตรก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ลำน้ำพองใส  ไปชมวังปลา
        อ       เที่ยววัดป่าโนนเมือง  ลือเลื่องเมืองโบราณ
 


องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่