สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน- ข้อมูลทั่วไปสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563)
ไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

 
การจัดซื้อจัดจ้าหรือการจัดหาพัสดุ

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่