ประวัติความเป็นมา- ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา

 

ประวัติตำบลท่ากระเสริม
ตำบลท่ากระเสริม  ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพองทางฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นการขยายเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กะทัดรัดง่ายต่อการปกครองในระดับตำบล ประชาชนก็สะดวกในการติดต่อกับทางราชการ แต่ก่อน หมู่บ้านหนองแสง บ้านท่ามะเดื่อน้อย บ้านท่าโพธิ์ และบ้านท่ากระเสริม อยู่ในเขตการปกครองของตำบลทรายมูล  หมู่บ้านกุดพังเครือและบ้านท่ามะเดื่ออยู่ในเขตการปกครองของตำบลบัวใหญ่ หมู่บ้านบึงเป่งก็อยู่ในเขตการปกครองของตำบลบ้านขาม
 


องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่