วิสัยทัศน์- ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์

 

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่