ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหรือหล่อลื่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหรือหล่อลื่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  โพสต์ : 21-07-2019

 

นายนิคม   กลางหนองแสง

นายนิคม กลางหนองแสง
นายก อบต.

นายชวลิต  มูลทา

นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริม



องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่