สัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  สัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8

สัญญา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8

  โพสต์ : 26-08-2020

 

นายนิคม   กลางหนองแสง

นายนิคม กลางหนองแสง
นายก อบต.

นายชวลิต  มูลทา

นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริมองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

ที่อยู่ บ้านท่ากระเสริม หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140

E-mail : tassabaan_mayo@hotmail.com เบอร์ติดต่อ : 073-497098 โทรสาร 073-497222

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่